Ølsted Judo KlubButokukai Judo

Ølsted Judo Klub er en af klubberne i Dansk Judo Organisation, den danske gren af Butokukai Kyoto, og er i sin nuværende form 49 år gammel. Vi er organiseret under International Budo Council, og klubben er grundlagt af Sensei Martin F. Pedersen (8. Dan judo).

I modsætning til den almindelige europæiske opfattelse af judo, fokuserer Ølsted Judo Klub på de tekniske aspekter af judo, og graduerer eleverne ud fra deres evner i kata og randori (fremfor konkurrence). Dette betyder blandt andet at alle mellem 9 og 99 kan deltage, at begyndere kan sluses ind mellem erfarne, og træningen kan tilpasses niveau, evner og humør.

Udover at dyrke Judo, træner vi Ju-Jutsu, Aikido, Kendo, Bujutsu og Iaido, omend i noget mindre omfang. Medlemskontingentet er meget lavt, så også studerende kan være med. Træningstider er mandag og onsdag 19-21, samt efter aftale.

Hvis du har spørgsmål, eller kunne tænke dig at prøve at træne gratis et par uger, er du velkommen til at kontakte os. Tag endelig venner, veninder og godt humør med.