Ølsted Judo KlubButokukai Judo

Ølsted Judo Klub er en af klubberne i Dansk Judo Organisation, den danske gren af Butokukai Kyoto, og er i sin nuværende form 47 år gammel. Vi er organiseret under International Budo Council, London, og klubben ledes af Sensei Martin F. Pedersen (8. Dan judo).

I modsætning til den almindelige europæiske opfattelse af judo, fokuserer Ølsted Judo Klub på de tekniske aspekter af judo, og graduerer eleverne ud fra deres evner i kata og randori (fremfor konkurrence).

Udover at dyrke Judo, træner vi Ju-Jutsu, Aikido, Kendo, Bujutsu og Iaido, omend i noget mindre omfang. Medlemskontingentet er meget lavt, så også studerende kan være med.

Hvis du har spørgsmål, eller kunne tænke dig at prøve at træne gratis et par uger, er du velkommen til at kontakte os. Tag endelig venner, veninder og godt humør med.